आक्षी बॅकवॉटर्स, कालवं आणि रायवाडी

आक्षी बॅकवॉटर्स, कालवं आणि रायवाडी

रायवाडी म्हणजे आक्षीच्याच वेशीवर वसलेली कोळी लोकांची एक टुमदार वस्ती. कोळ्यांची म्हणजेच मच्छीमारांची जेमतेम ३०-४० कुटुंब असलेली आणि आक्षी वरून नागांव ला जाणाऱ्या रस्त्याला अगदी चिकटून असलेली रंगी बेरंगी घरांची वस्ती म्हणजेच रायवाडी. रायगड जिल्ह्याच्या नकाशावर...
चाउल खादया, खांदेरी, आणि फिश करी

चाउल खादया, खांदेरी, आणि फिश करी

माझ्या असंख्य स्वप्नांच्या यादीतली ही आणखीन दोन स्वप्नं ! स्वप्न नं १ – चाऊल खादयाला जवळून बघणं आणि स्वप्न नं २ – खांदेरीला चुलीवर बनवलेलं माश्याचं जेवण जेवणं. खरतर ही दोन्हीही स्वप्न एकाच दिवशी पूर्ण होतील असं स्वप्नातही वाटलं नव्हतं. पण ती एकाच दिवशी...